Zasiedzenia, zniesienie współwłasności

dwa komplety kluczyProwadzimy sprawy dotyczące zasiedzenia i zniesienia współwłasności oraz inne sprawy majątkowe, służebności, ochrony posiadania i własności. Naszym Klientom zapewniamy doradztwo prawne, pomoc w przygotowaniu stosownych dokumentów i przejście przez całą procedurę prawną.

 

Jak odbywa się zniesienie współwłasności?

Zniesienie współwłasności w zależności od okoliczności może odbyć się w trybie umownym lub w trybie sądowym. Likwidacja stosunku współwłasności w trybie umownym następuje, gdy strony dojdą do porozumienia, co do faktu oraz sposobu zniesienia współwłasności. Wówczas podział współwłasności nastąpić może jedynie na drodze umowy notarialnej. Jeśli zaś mamy do czynienia z brakiem zgodności co do sposobu podziału współwłasności, uruchamiany jest tryb sądowy.

Ze swojej strony zapewniamy doradztwo w zakresie uzgodnienia warunków ugody lub prowadzenie spraw z tego zakresu przed sądem. W przypadku chęci zawarcia ugody oferujemy pomoc w wypracowaniu porozumienia, którego celem zawarcia należy udać się do notariusza, gdzie również możemy być obecni przy wszelkich czynnościach.