Prawo karne

podpisywanie dokumentówPostawiono Państwo zarzut popełnienia przestępstwa lub wykroczenia? Otrzymaliście wezwanie na przesłuchanie? A może padliście ofiarą przestępstwa? Bez względu na okoliczności zdarzenia zapewnimy profesjonalną pomocą prawną. Przejmiemy sprawę już na etapie postępowania przygotowawczego – ustalimy odpowiednią linię obrony i zwiększymy szansę na uzyskanie satysfakcjonującego rozstrzygnięcia.

Prowadzimy sprawy karne o zbrodnie i występki (jazda pod wpływem alkoholu, środków odurzających, kradzieże, oszustwa, pomówienia, groźby karalne itp.). Mamy długoletnie doświadczenie w obsłudze Klientów indywidualnych i biznesowych. Mamy na koncie setki wygranych spraw gospodarczych (oszustwa i wyłudzenia kredytów) i wykroczeniowych. Reprezentujemy Klientów na etapie postępowania przygotowawczego i wykonawczego. Pomagamy osobom pokrzywdzonym we wniesieniu aktu oskarżenia i sporządzeniu pism procesowych.

 

Co robimy w ramach procedowania karnego?

Zapewniamy pełen profesjonalizm, dyskrecję i rzetelność. Działamy na korzyść reprezentowanego Klienta i wspólnie opracowujemy linię obrony, która ma celu osiągnięcie najkorzystniejszej sytuacji procesowej podejrzanego lub oskarżonego. Z największą starannością przeanalizujemy dowody zebrane przez organy ścigania i odnajdziemy w nich wszelkie nieścisłości. Powołamy nowe dowody, które mogą świadczyć na korzyść Klient i przypilnujemy, aby sąd uwzględnił wszelkie informacje, które mogłyby mieć pozytywny wpływ na sytuację oskarżonego lub podejrzanego. Jeżeli zaistnieje konieczność, przesłuchamy biegłych i złożymy zastrzeżenia dotyczące ich wniosków. W przypadku uzyskania niekorzystnego wyroku, wniesiemy apelację do sądu drugiej instancji bądź wniosek o kasację do Sądu Najwyższego.