Spadki

testamentZajmujemy się sprawami spadkowymi. Prowadzimy postępowania o stwierdzenie nabycia spadku oraz sprawy o dział spadku, zachowek i wszelkie inne sprawy związane z dziedziczeniem ustawowym oraz testamentowym (również, jeśli wniosek o stwierdzenie nabycia spadku złożył wierzyciel spadkodawcy a spadkobierca nie zdążył złożyć oświadczenia o odrzuceniu spadku).

 

Przyjęcie i odrzucenie spadku – jak przebiega?

Przyjęcie spadku może nastąpić bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe albo z jej ograniczeniem. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z przyjęciem spadku wprost, w drugim zaś z przyjęciem z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie zarówno o przyjęciu, jak i o odrzuceniu spadku musi być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Oświadczenie o odrzuceniu spadku może złożyć samodzielnie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli osoba pełnoletnia, która nie została całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniona. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie 6 miesięcy od wskazanej daty jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.